Usługi Art Banking

Zakup i sprzedaż dzieł sztuki

Doradzamy przy zakupach i sprzedaży prac, uwzględniając ich wartość artystyczną oraz inwestycyjną. Prowadzimy dla naszych klientów negocjacje i przeprowadzamy cały proces transakcji, w tym sprawdzanie autentyczności, statusu prawnego, stanu oraz wyceny poszczególnych prac.

Budowa kolekcji

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w budowaniu i zarządzaniu ich kolekcją. We współpracy z klientem Art Banking tworzy profil, dobiera odpowiednie prace, zajmuje się ich transportem, oprawą, ubezpieczeniem, ekspozycją i przechowywaniem. Doradzamy naszym klientom również od strony prawnej i księgowej.

Zarządzanie kolekcjami

W Art Banking aktywnie zarządzamy powierzonymi nam kolekcjami. Administrujemy wypożyczenia i odsprzedaż poszczególnych prac, pozyskujemy nowe dzieła. Na bieżąco monitorujemy rynek sztuki, obserwujemy trendy i aktualne oferty tak, aby zbiory naszych klientów zawsze prezentowały jak najwyższy poziom artystyczny i wartość rynkową.